Garanti & reklamation

Hvis du køber en cykel, får du den fulde garanti, ligesom hos din lokale cykelmekaniker. Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du ønsker at kræve denne garanti.

Du modtager juridisk garanti på alle dine køb. Dette betyder, at produktet skal overholde det, som du som forbruger med rimelighed kan forvente af produktet. Vi følger producentens retningslinjer og betingelser. Med de fleste cykler kan du se dette nævnt i specifikationerne, men for en detaljeret oversigt over alle retningslinjer og betingelser, henviser vi til den pågældende producents websted.

Hvordan opretholder jeg min garanti?

For at opretholde garantien er det vigtigt, at du får den første service udført til tiden. Læs mere om dette på denne side.

 • Bemærk: skulle der under service eller vedligeholdelse fremkomme tegn på fejl som er omfattet af garantien, bedes du kontakte os.

Juridisk garanti og fabriksgaranti

Fejl i produktet, som påviseligt kan opstå som følge af en materiale- og / eller produktionsfejl (og derfor ikke forårsaget af normal slitage) repareres gratis af sælgeren under overholdelse af nedenstående betingelser (punkt 1 og 2). Dette skal indberettes til sælgeren senest 14 dage efter, at fejlen er opstået.

1. Garantikravet gælder ikke for skader og/eller tab som følge af:

 • manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger eller brugsanvisninger;
 • normal brug og alder;
 • køberen sikrer ikke (tilstrækkeligt) rettidig, korrekt og regelmæssig vedligeholdelse i overensstemmelse med vedligeholdelsesinstruktionerne fra en anerkendt specialist;
 • uhensigtsmæssig brug af produktet til andre formål end til at cykle på;
 • modifikationer, uagtsomhed, ukorrekt vedligeholdelse, ulykke, misbrug eller brug til konkurrencer eller kommercielle formål;
 • uhensigtsmæssig transport;
 • ændringer i produktets udseende eller overflade, der påvirker brugen af produktet;
 • reparationer eller modifikationer udført af personer, der ikke er skriftligt bemyndiget fra sælgeren til at gøre det;
 • ukorrekt installation, justering eller reparation;
 • klimatiske påvirkninger, såsom forvitring af maling, korrosion og / eller rustdannelse;

2. Kravet om garanti rapporteres skriftligt straks efter at fejlen er konstateret ved fremlæggelse af en kopi af din købsaftale, betalings- og garantibevis.

Hvis der appelleres til service, der ikke er omfattet af garantibetingelserne, vil omkostningerne hertil blive opkrævet af køberen. Dette efter sælgerens skøn. For at undgå at blive overrasket over uforudsete omkostninger som beskrevet ovenfor anbefaler vi dig at konsultere de dokumenter, der følger med dit produkt, for en mulig forklaring og / eller løsning på din klage.

Køberen har pligt til at begrænse produktets skade og - om nødvendigt – at bevise skaden. Mere omfattende krav er udelukket. Efter en rimelig vurdering (af sælgeren) før en service sag, kan omkostninger (uden for ovennævnte garantibetingelser) blive opkrævet af køberen.

Et garantibevis under disse garantibetingelser indebærer, at der ikke er noget ansvar for skader, som ejeren eller tredjemand har lidt. Ethvert ansvar for følgeskader er her udtrykkeligt udelukket. Ansvaret er begrænset til det, der er fastsat i disse garantibetingelser, medmindre en obligatorisk lovbestemmelse dikterer andet. Selvfølgelig har hellorider udarbejdet disse garantibetingelser med stor omhu. Men ansvar som følge af tryk- og stavefejl er udelukket.

En reklamationssag

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har et garantibevis, kan du altid kontakte vores kundeservice først. Vi hjælper dig gerne.

Hvis du sender en e-mail eller ringer til os om et eventuelt garantibevis, bedes du have følgende dokumenter klar, så vi kan hjælpe dig så hurtigt som muligt:

 • Dit ordrenummer (står på fakturaen)
 • En klar beskrivelse af garantisagen
 • Et billede af den defekte del (hvis relevant)
 • Information om hvorvidt din cykel allerede har fået fortaget den første service

På den måde kan vi bedre vurdere, om der grundlag for en reklamationssag. Hvis vi ikke kan bedømme skadens omfang ud fra billederne eller beskrivelsen, søger vi efter en anden måde hvorpå dette kan vurderes. Dette gør vi selvfølgelig i samråd med dig. Hvis vi angiver, at det sandsynligvis ikke er en reklamationssag, men du stadig gerne vil have repareret din cykel af en af vores servicepartnere eller i vores reparationscenter i Amsterdam, vær da opmærksom på, at ekstra vurderings- og transportomkostninger kan opkræves. Vurderingsomkostningerne beløber sig til € 30, - og transport koster € 60, - (afhentning og levering). Transportomkostningerne gælder selvfølgelig ikke, hvis reparationen udføres hos en servicepartner, og du selv transporterer cyklen.

Reparationens varighed

Vi forsøger at reparere din cykel inden for 14 dage, hvis delene er på lager. Hvis delene ikke er på lager, skal de først bestilles fra leverandøren.

Afhentnings- og returneringsservice

Ved større reparationer som vores eksterne servicepartnere ikke kan udføre, afhenter vi din cykel og bringer den tilbage til dit hjem.

Hvor kan jeg tage hen?

Hvis du har brug for vores hjælp til mindre reparationer eller vedligeholdelse af din cykel, har vi specielle servicepartnere, der kan hjælpe dig med dette. Vi har specielle servicepartnere, ofte i dit område, hvor du kan få vedligeholdelse og reparationer udført. Vi kontakter disse eksterne servicepartnere for dig, så det er vigtigt først at kontakte os.

Du kan kontakte enhver (mærke) forhandler for en reparation. Vær opmærksom! De kan opkræve betaling for disse reparationer. Hellorider refunderer ikke disse omkostninger fra en tredjepart, fordi en officiel forhandler kan få omkostningerne ved garantien refunderet direkte af producenten. Kontakt os altid først, så vi kan diskutere hvordan, hvor og for hvilket beløb reparationen skal udføres.

Producten vergelijken